KONTAKT

Ing. Zuzana Musilová

zuzka@bodneto.cz

medbodneto@gmail.com

+420 731 009 618

Včelařím společně s manželkou Zuzanou v oblasti Nízkého Jeseníku – obce Hertice a okolí. Při produkci a zpracování včelích produktů klademe důraz na jejich vysokou kvalitu a čistotu.
Včelařskému řemeslu se rodina Musilova věnuje již řadu let. Láska ke včelám provází takřka všechny její členy. Jan jde ve šlépějích svých rodičů, kteří včelařskou tradici zdědili a předali dále nastávající generaci. Sestry Eva a Hana se již věnují včelaření jako koníčku. Jan je absolventem Zemědělského inženýrství na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde nyní studuje na katedře včelařství doktorské studium. Zuzana je absolventkou oboru Chemie a technologie potravin na téže fakultě.

Hanka rozšiřuje možnosti distribuce v Brně a Evka v Ostravě. Pravidelně (přibližně ve 3 až 4 týdenních intervalech) je možno med k vyzvednutí dodat také do Českého Těšína či do Dobratic pod Prašivou.

Hertice 12, 747 55 Dolní Životice